Krav är inte bara till för att vi som levererar projektet ska veta vad vi ska leverera, det är i lika stor utsträckning till för att du som beställare ska veta vad du vill ha. Att arbeta fram ett nytt digitalt CRM-system är en process som kräver ett strategiskt tänk redan från start. Här har vi listat tre vanliga missar som ofta uppstår i det inledande skedet av ett projekt – och hur man ska undvika dem.

1. För stort fokus på detaljer
Gör inte misstaget att handla först och tänka sen. Ett av de absolut vanligaste misstagen i början av ett projekt är att man fokuserar för mycket på detaljer och för lite på vad man faktiskt vill uppnå med det nya systemet. Istället för att fastna vid färgval och funktioner är det helt avgörande att man lyfter blicken och arbetar mer visionärt genom att kartlägga de verkliga behoven och sätta upp tydliga mål för projektet. Funktioner, så kallade features, har inget värde i sig om du inte kan använda dem. När behoven och målen är identifierade kan man sedan gå ner mer på detaljnivå.

2. Slutanvändaren involveras inte i projektgruppen
Ett annat vanligt misstag är att man inte involverar representanter från den egna organisationen i projektgruppen, trots att det i första hand är de som ska använda den nya systemlösningen. För att inte riskera att gå miste om värdefulla insikter och en tydlig intern förankring, är det därför är viktigt att på ett så tidigt stadium som möjligt utse nyckelpersoner, Super Users. Super Users representerar hela organisationen och har bäst koll på vilka behov som finns och kan samtidigt hjälpa till att förankra både nyttan och syftet med den nya lösningen internt.

3. Fastnar i gamla strukturer
Det är också väldigt vanligt att många fastnar för mycket i det gamla tänket, tar med sig ryggsäcken och kravställer funktioner som man tidigare har använt utan att egentligen reflektera över om det verkligen är nödvändigt i det nya systemet. I arbetet med kravspecifikationen måste ni först bestämma hur företagets arbetsflöden ska se ut, och utgå från mål och strategi när ni utformar de nya. Först då kan ni avgöra vilka funktioner som är intressanta i en produkt och ta fram en lista med krav och önskemål. 

Vill du veta mer? Kontakta Sofia Kjelldén!