NetSupport School

Nu finns den nya version av Netsupport School ute – VERSION 12!

En del av nyheterna är en ny lärarApp för Windows 10, uppdaterad lärarApp för Android, uppdaterad app för iOS och många andra nyhter och förbättringar.
Du kan läsa om alla nyheterna här: https://www.netsupportschool.com/newfeatures/

NetSupport School är den klassledande programvarulösningen för undervisning. Med den kan läraren undervisa och i ljud och bild övervaka och kommunicera med sina studenter, såväl individuellt som gruppvis eller med hela klassen.

Med NetSupport School kan läraren tillhandahålla lektionsinnehåll, samarbeta med studenterna, övervaka alla studentdatorer på samma gång, och hela tiden behålla studenternas fulla uppmärksamhet. Det gör att NetSupport School uppfyller kraven på dagens moderna klassrum. Det finns inga dolda tillbehör, alla funktioner ingår som standard, inklusive en anpassad testserie, dedikerad teknikerkonsol, digitala studentgranskningshjälpmedel, lektionsplaneringsverktyg och möjligheten för lärare att belöna studenterna för deras ansträngning.

En del av höjdpunkterna är en ny och unik student utvärderings modul, ett stort antal nya funktioner för tekniker, en ny läsplatteversion för lärare, utökat plattformsstöd för Windows 10 och Google Chrome OS och förbättrad filtransfer- och videofunktionalitet.

Med den allra senaste IT-infrastrukturen är man bara halvvägs till målet. För att nå ända fram måste man även se till att den används så effektivt som möjligt. NetSupport School innehåller en komplett funktion för applikations- och internetkontroll som standard, och läraren kan tillämpa begränsningar för enskilda studenter eller för hela klassen. Med NetSupport School kan läraren tillhandahålla innehåll, samarbeta med studenterna, övervaka alla studentdatorer på samma gång, och hela tiden behålla studenternas fulla uppmärksamhet.

Behovet av metoder för att kunna hantera den teknik som används i dagens moderna klassrum har aldrig varit större. Datorkunniga studenter ställer lärarna inför flera nya utmaningar som har som uppgift att maximera fördelarna med datorledd undervisning och säkerställa att studenterna lägger tiden vid datorn på skolarbetet och inte på privata ärenden!

NetSupport School hjälper lärare och utbildare att förbättra ICT-utbildningens effektivitet genom att instruera studenterna centralt på deras datorer. Du kan fokusera studenternas uppmärksamhet genom att övervaka applikations- och webbanvändningen, spåra ljudaktiviteten i språklabbet, förbättra supporten med onlinehjälp och chattbegäranden och spara tid genom att automatiskt skicka och samla in arbetsfiler eller snabbt förhöra klassen och visa resultaten omedelbart.

Med hjälp av NetSupport School kan skolor och utbildningsinstitut utnyttja den befintliga IT-infrastrukturen maximalt, vilket gör det lättare att hålla en allt snävare undervisningsbudget.

Har du frågor om NetSupport School?

Kontakta oss så guidar vi dig till rätt. Ring 08-470 38 00 eller maila sales@cybernetics.se för mer information.