INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter

Vi på Cybernetics värnar om din personliga integritet och vårt mål är att ge dig som besöker vår webb bästa möjliga upplevelse. Vi värnar om sekretess och integritet och har därför processer för hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt.

All behandling av personuppgifter som vi använder sker i enlighet med GDPR och policyn beskriver vilken data som vi avser att samla in, hur den används, hur du har kontroll över dina uppgifter och hur du kan komma i kontakt med oss. Policyn tillämpas på alla delar av vår hemsida.

Uppgifter vi samlar in

Cybernetics samlar in uppgifter om dig som är potentiell kund i syfte att skapa en framtida affärsrelation. Den information vi samlar in och har om dig är den information du lämnar till oss med egna aktiva handlingar. Informationen som vi samlar in, vilken kan betraktas som personuppgifter är, Namn, Företag och E-post.

Cybernetics samlar in uppgifter om dig som är potentiell kandidat i syfte att skapa en framtida anställning. Den information vi samlar in och har om dig är den information du lämnar till oss med egna aktiva handlingar. Du väljer själv vilken information du laddar upp i dina ansökningshandlingar och som du delar med dig av i intervjuer och kontakt med våra rekryterare. Vilka personuppgifter vi faktiskt behandlar om dig beror således i hög grad på vad du frivilligt väljer att dela med dig av för typ av information. Vi ber dig dock att inte skriva känsliga uppgifter (tex uppgifter om din hälsa, etnicitet etc) i dina handlingar. Vi samlar in, på vårt initiativ, uppgifter såsom Namn, E-post och CV.

Genom att registrera dina personuppgifter på vår hemsida samtycker du till att Cybernetics, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra användarupplevelsen, våra tjänster, kundevent, rekryteringsaktiviteter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar.

Vi ber dig observera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personuppgifter. Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

Varför vi samlar in information

På Cybernetics behandlar vi personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Vi vill behålla information som du har lämnat oss för att skapa en bättre upplevelse och erbjuda dig relevant innehåll.  Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och nyheter som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar.

Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

Cybernetics äger rätten att dokumentera din kommunikation med oss. Du har rätt att från Cybernetics få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Cybernetics, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.

Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till info@cybernetics.se eller genom att avregistrera dig i något av utskicken.

Laga grund

Cybernetics behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Cybernetics inhämtar alltid ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke. I de fall vi inte inhämtar samtycke så behandlar vi dina personuppgifter utifrån en intresseavvägning.

Den rättsliga grunden för vår behandling av ovanstående personuppgifter är vårt berättigade intresse av att kunna gå vidare med en rekryteringsprocess för att kunna utföra objektiva urval. Dina uppgifter kommer endast behandlas av Cybernetics och våra medarbetare.   

Exempel på laga grund för att behandla dina personuppgifter är när ett kontaktformulär fyllts i och vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullfölja förfrågan och ta kontakt med dig.

Exempel på intresseavvägning är att behandla dina personuppgifter i syfte att informera om ett nytt erbjudande i fall då du tidigare varit i kontakt med oss.

Cookies

Cybernetics använder cookies på sina webbplatser. En cookie är en datafil med text som sparas i din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

Cookien kan innehålla information om inloggningar och inställningar. Webbplatsen använder både egna cookies och tredjepartscookies.

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. Informationen i cookien ger oss uppgifter om hur användare tillgodogör sig webbplatsen. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen har ytterligare information om cookies på sin webbplats.

Kontaktinformation

Cybernetics är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy.

Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan kan du maila till: info@cybernetics.se.