Cybernetics har förutom klassiska CRM-lösningar utvecklat en mängd specifika lösningar inom digitala kundrelationer för en rad olika branscher. Här är inte motparterna typiska kunder och huvudprocesserna i första hand inte säljstöd, marknadsstöd, eller kundsupport.

Exempel på lösningar med andra typer av motparter som vi utvecklat är:

  • E-tjänster för medborgare i en kommun
  • Hantering och administration av en organisations ombud
  • Hantering av patientnämndsärenden
  • Hantering av relationen med kapitalförvaltningskunder
  • Administration av kursutbud och bokning av kurser

Vi förordrar att skräddarsydda verksamhetsstöd byggs på en flexibel standardplattform istället för att utvecklas från grunden om inte sådana krav finns. Cybernetics erfarenhet är kostnaden då blir väsentligt lägre i både införandefasen och ur ett längre förvaltningsperspektiv.

Kontakta oss för en diskussion kring hur de lösningar vi har byggt och för diskussion kring hur ett skräddarsytt verksamhetsstöd kan integreras i er organisation.

×

Har du frågor?

Kontakta oss så guidar vi dig rätt. Ring 08-470 38 00 eller maila sales@cybernetics.se för mer information.