Med digitala kundrelationer menar vi system där information om och aktiviteter med en organisations motparter såsom, kunder, leverantörer, samarbetspartners lagras och görs tillgängliga för användarna. Dessa system ger också användarna stöd i att hantera de processer som organisationen har i relationen med sina motparter.

En realisering av digitala kundrelationer ser oftast olika ut beroende på organisationens krav. Vår erfarenhet säger dock att dessa stöd kan grupperas i tillämpningar, lösningsfunktioner, integrationer samt Analys och uppföljning. Införandemetod och teknik för att realisera detta varierar vilket beskrivs utförligare under tekniker.

I projekten arbetar vi för att skapa en djup relation och förståelse för våra kunders verksamhet och våra samarbeten sträcker sig ofta över en lång tid. Våra kunder finns representerade inom ett stort antal olika branscher.

Cybernetics affärsplattform – Lösningsarkitektur:

 
Cybernetics affärsplattform – Lösningsarkitektur